top of page
Sløret bevegelse

Hotelloversikten
Rapporter og oversikter


 

Hotellnøkkeltall Norge og Norden


Rapporter:

Hotelloversikten - Årsrapport 2023
Hotelloversikten - 3. kvartalsrapport 2023
Hotelloversikten - 1. halvårsrapport 2023
Hotelloversikten - 1. kvartalsrapport 2023

Hotelloversikten - Årsrapport 2022

Hotelloversikten - 3. kvartalsrapport 2022
Hotelloversikten - 1. halvårsrapport 2022

Det er ikke laget rapporter for 2020, 2021 og 1. kvartal 2022

Hotellåret 2019
Hotellåret 2018Enkle oversikter:

Oversiktene har litt ulik utforming og omfang. Det finnes "huller" i tidsrekken, og det er blant annet fordi data fra enkelte måneder inngår i rapportene, f.eks. juni-tall 2023 finnes i tilhørende halvårsrapport. Ta kontakt (913 90 269 el. peter@wiederstrom.com) hvis du har behov for data.


2024

1.kvartal 2024

Februar 2024 IV


Februar 2024 III

Februar 2024 I

Januar 2024 I2023

3. kvartal 2023

September 2023

August 2023

Juli 2023

Juli og 1. halvår 2023 - Geilo spesial

Juni-tall inngår delvis i Hotelloversikten 1/2-årsrapport 2023

Mai 2023


April 2023

Mars-tall inngår delvis i Hotelloversikten 1. kvartalsrapport 2023.

Februar 2023

Januar 2023 2022

November 2022 

September 2022 

August 2022 

Juli 2022

Juni 2022
 
Mai 2022 

April 20222021

År 2021

 

bottom of page