Hotellrapporten

Wiederstrøm utgir «Norsk Hotellnæring»
Etter 22 år i regi av Horwath Consulting skal den kjente bransjerapporten gis ut av Wiederstrøm Hotel Consulting.

Selv om utgiveren er ny og Benchmarking Alliance i år får en mer dominerende rolle med sine ferske hotelldata, er det meste ved det gamle når det gjelder «Norsk Hotellnæring».

– Først og fremst er vår ambisjon er at denne institusjonen, får vi nesten si, i norske hotellbransje fortsatt skal være den mest anerkjente bransjerapporten. Vi ser frem til å presentere dagsferske tall og interessante analyser rundt hotellbransjens nøkkeltall, samt gi et innblikk i trender innen hotelldrift og –eiendom.

– Dernest vil mannen som har ledet utarbeidelsen av rapporten de siste 5 årene også i år sitte i førersetet. Tore Rodahl startet som seniorkonsulent hos Wiederstrøm Hotel Consulting i starten av året.

– Videre bidrar alle de norske hotellkjedene blant annet med å sende inn data og svar på spørsmål til oss. Også «frittstående» hoteller deltar.

– Og sist men ikke minst vil rapporten også i år bli presentert på DnBs hotellmarkedsdag tirsdag 15. oktober i deres hovedkontor i Bjørvika.

 

Men noe nytt kommer også denne gangen:

– Det er en stor fordel at vi allerede representerer Benchmarking Alliance i Norge, og følgelig har gode muligheter til å tilby fersk og mer detaljert hotellstatistikk enn tidligere.

Utarbeidelsen av Norsk Hotellnæring er et lagarbeid

 

– Uten bidrag fra kjedene, hotellene, Benchmarking Alliance og DnB hadde det vært umulig å tilby en slik omfattende og up to date-rapport.

 

– Og så er det jo morsomt at jeg igjen får jobbe med rapporten jeg var med å arbeide på noen år på begynnelsen av 2000-tallet, sier Peter Wiederstrøm.

 

I hele 22 år har Norsk Hotellnæring, eller kanskje bedre kjent som «Horwath-rapporten» eller bare «hotellrapporten», vært den dominerende fagrapporten i bransjen.

Bestill Hotellrapporten på linken under. 

© 2019 Wiederstrøm Hotel Consulting

Logo-Black-48px-TM.png

Proudly created with wix.com