top of page

Norsk Hotellnæring

HOTELINTEL og Wiederstrøm
har utgitt "Norsk Hotellnæring 2020"

2020-rapporten ble utgitt i det mest turbulente driftsåret man vel har opplevd i hotellbransjen.

 

Rapporten ble publisert for 24. gang i november 2020. Den inneholder som vanlig disse kapitlene.

 

Spørreundersøkelsen hadde komplette besvarelser fra 288 hotell og kartlegger bedriftens ressursbruk og fokus på:

  • Hotellproduktet

  • Markedsføring

  • Distribusjon

  • Nøkkeltall

Vi samlet også inn regnskapstall for foregående regnskapsår som danner grunnlaget for en benchmarking-matrise fordelt på hotell- størrelse og andre attributter.

Nøkkeltall for kjeder

Vårt samarbeid med landets største hotellkjeder gir oss anledning til å bestille statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for hver kjede. Dette unike datagrunnlaget viser styrkeforholdet mellom kjedene og frittstående hotell når det gjelder kapasitet og nøkkeltall for 2019 og første halvår 2020.

Nøkkeltall for fylker og utvalgte byer

Nøkkeltall fordelt på fylker og 12 utvalgte byer presenteres for følgende tidsperioder:

  • 2019 (SSB-tall)

  • Første halvår 2020 (SSB-tall)

ny forside.png
Annonsering i Norsk Hotellnæring

 

Vi tar gjerne imot forespørsler for annonsering fra bedrifter som er interessert i å nå beslutningstagere i norsk hotellnæring på deres egen arena. Ta kontakt med Tore Rodahl for utfyllende informasjon og spørsmål.

 

Informasjon om annonsering i Norsk Hotellnæring

Vårt samarbeid med Benchmarking Alliance gir oss anledning til å formidle sylferske nøkkeltall for Norge og 12 utvalgte byer, til og med tredje kvartal 2020.

 

Utarbeidelsen av Norsk Hotellnæring er et lagarbeid

 

– Uten bidrag fra kjedene, hotellene, Statistisk sentralbyrå, Benchmarking Alliance og DnB hadde det vært umulig å tilby en slik omfattende og up to date-rapport.

Bestill Norsk Hotellnæring 2020 til på linken under. 

bottom of page